Vyhľadávanie

O NÁS

 

          Spoločnosť DRR vznikla v roku 2007 ako realitná spoločnosť. Na realitnom trhu vystupujeme ako partner, ktorý kladie dôraz na vysokú kvalitu poskytovania komplexných služieb v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami. Hlavnou myšlienkou našej spoločnosti je osobný a individuálny prístup ku klientovi pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Prioritou je spokojný zákazník. Medzi ďalšie výhody spolupráce patrí ponuka bezplatných právnych, daňových, účtovných služieb, oceňovanie nehnuteľností za účelom zistenia trhovej ceny, výkupy v hotovosti, obstaranie financovania formou hypotekárnych úverov a stavebného sporenia, služby architekta, projektanta a všetkých stavebných činností.

          V roku 2010 bola vytvorená projekčná časť spoločnosti, ktorá sa prezentuje komplexnou projekčnou činnosťou /www.projektovaniedrr.sk/ pre pozemné a inžinierske konštrukcie stavieb. Ako celok sa tiež zaoberáme realizáciou stavieb a kovovýrobou oceľových konštrukcii.

          V roku 2013 sme vytvorili spoločnosť DRR INVEST, ktorej hlavným predmetom sú investičné akcie oblasti obchodu s nehnuteľnosťami, najmä výkup pozemkov, ich sceľovanie a výkup iných nehnuteľností. 

          Od roku 2014 sme členmi Realitnej únie Slovenskej republiky.

 

                     Ing. Róbert Ďuriník                                                                                                   Mgr. Rastislav Ďuriník
                       konateľ DRR                                                                                                           konateľ DRR INVEST