Vyhľadávanie

PROJEKTOVANIE STAVIEB

Projekčná časť spoločnosti sa prezentuje komplexnou projekčnou činnosťou pre pozemné a inžinierske konštrukcie stavieb. Spoločnosť sa tiež zaoberá realizáciou stavebných diel a kovovýrobou oceľových konštrukcii.

Spoločnosť ponúka komplexné projekčné služby v odvetviach:

Statiky - statické návrhy a posúdenia konštrukčných prvkov pre pozemné a inžinierske konštrukcie stavieb so špecializáciou na dimenzovanie oceľových, drevených, betónových a spriahnutých konštrukcií; návrhy rekonštrukcií, sanácií a zosilnení stavebných konštrukcií hornej stavby vrátane kompletnej realizačnej dokumentácie.

Zakladania stavieb - návrhy a posúdenia základových konštrukcií a overenie interakcie základová konštrukcia-zemné teleso; návrhy rekonštrukcií, sanácií a zosilnení základových stavebných konštrukcií spodnej stavby objektov vrátane kompletnej realizačnej dokumentácie.

Architektúry - architektonické štúdie a riešenia pre pozemné a inžinierske konštrukcie; návrhy rodinných domov, polyfunkčných objektov a hál; kompletné spracovanie realizačnej dokumentácie projektu stavby; spracovanie dokumentácie pre stavebné konania a územné konania.

Analýzy stavebných a technologických konštrukcií - tvorba výpočtových modelov pre statické a dynamické zaťaženie technologických a inžinierskych konštrukcii; konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve pre poruchy hornej a spodnej stavby, realizácii prestavieb, prístavieb a vstavieb nových konštrukčných prvkov a objektov; možnosť zaťažovacích skúšok technologických a inžinierskych konštrukcií; odborné posúdenia a vyjadrenia; znalecké posudky a vyjadrenia.

Spoločnosť ponúka výrobu oceľových zváraných a montovaných konštrukcii:

Kovovýroba - návrh, posúdenie a realizačná, dielenská dokumentácia oceľových konštrukcii a prvkov; ich výroba, dodávka a montáž - oceľové zábradlia, rampy, prístrešky a prestrešenia, komponenty pre podperné konštrukcie a zariadenia, haly.

Kontakt:

Ing. Róbert Ďuriník
mobil: + 421 907 576 084 
e-mail: robertdurinik@projektovaniedrr.sk 
www.projektovaniedrr.sk