Vyhľadávanie

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

 

-  Právne poradenstvo v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami,
-  Výkupy nehnuteľností, najmä pozemkov,
-  Vypracovanie kúpnej zmluvy
-  119,- €,
-  Komplexné služby katastra – listy vlastníctva, katastrálne mapy, vklady do katastra...